ประกาศ : กองแผนงานขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ประจำปีงบประมาณ 2557 .....ขอบคุณค่ะ

 

ผู้อำนวยการ

นางสาวพรทิพย์ศิริภานุมาศ

มุมความรู้

ค้นหา


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 


LIKE กองแผนงาน
 

IP Address ของคุณ คือ = 203.157.41.252
ชื่อโฮสต์ของคุณ คือ 203.157.41.252

 
จำนวนผู่เข้าชม
21123476
 แบบประเมินกองแผนงาน : แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ และคุณภาพการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ 2557 2014-09-02
......................................
 เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่าน ทาง VDO Conference เพิ่มเติม(SDAผลผลิตที่ 1+ผลผลิตที่ 6) 2014-08-28
......................................
 เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่าน ทาง VDO Conference (ยุทธ2, ยุทธ4, ยุทธ5) 2014-08-28
......................................
 (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติสาขาสุขภาพ พ.ศ. 2556 - 2558 2014-08-20
......................................
 การพิจารณาสรุปผลการปฎิรูประบบข้อมูลสุขภาพ 2014-08-14
......................................
 แบบประเมินกองแผนงาน : แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ และคุณภาพการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ 2557 2014-09-02
......................................
 เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่าน ทาง VDO Conference (ยุทธ2, ยุทธ4, ยุทธ5) 2014-08-28
......................................
 เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่าน ทาง VDO Conference เพิ่มเติม(SDAผลผลิตที่ 1+ผลผลิตที่ 6) 2014-08-28
......................................
 (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติสาขาสุขภาพ พ.ศ. 2556 - 2558 2014-08-20
......................................
 ประกาศกองแผนงาน : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ของกองแผนงาน กรมควบคุมโรค 2014-08-14
......................................

 

Read more...

     
     
เรื่อง
วันที่ลงเว็บ
วันหมดประชาพิจารณ์
ชนิด
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Read more...


 

เรื่อง
ปีงบ รูปแบบ
ชนิด
ประกาศวันที่
ระยะเวลารับเอกสาร
ผล
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Read more...