ผู้อำนวยการ

นางสาวพรทิพย์ศิริภานุมาศ

มุมความรู้

ค้นหา


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 


LIKE กองแผนงาน
 

IP Address ของคุณ คือ = 203.157.41.252
ชื่อโฮสต์ของคุณ คือ 203.157.41.252

 
จำนวนผู่เข้าชม
21642369
 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2558 "Final" (เพิ่มเติม SM112) 2014-12-18
......................................
 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2558 "Final" (ยกเว้น SM112) 2014-12-18
......................................
 ชื่อรายละเอียดตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ( Final) 2014-12-18
......................................
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดทิศทางและจัดทำ Road Map ในการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ปี 2558 – 2560 วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 2014-12-17
......................................
 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการในการรับการนิเทศงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานติดตามและประเมินผล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามหนังสือ สธ 0404.7/ว 357 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 2014-12-17
......................................
 ชื่อรายละเอียดตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ( Final) 2014-12-18
......................................
 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2558 "Final" (ยกเว้น SM112) 2014-12-18
......................................
 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2558 "Final" (เพิ่มเติม SM112) 2014-12-18
......................................
 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการในการรับการนิเทศงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานติดตามและประเมินผล กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามหนังสือ สธ 0404.7/ว 357 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557 2014-12-17
......................................
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดทิศทางและจัดทำ Road Map ในการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ปี 2558 – 2560 วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 2014-12-17
......................................

 

Read more...

     
     
เรื่อง
วันที่ลงเว็บ
วันหมดประชาพิจารณ์
ชนิด
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Read more...


 

เรื่อง
ปีงบ รูปแบบ
ชนิด
ประกาศวันที่
ระยะเวลารับเอกสาร
ผล
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Read more...

< 2014 - 12 >
อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031