ประกาศข่าวกองแผนงาน

 

ผู้อำนวยการ

นางสาวพรทิพย์ศิริภานุมาศ

มุมความรู้

ค้นหา


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 


LIKE กองแผนงาน
 

IP Address ของคุณ คือ = 203.157.41.252
ชื่อโฮสต์ของคุณ คือ 203.157.41.252

 
จำนวนผู่เข้าชม
21010115
 การพิจารณาสรุปผลการปฎิรูประบบข้อมูลสุขภาพ 2014-08-14
......................................
 ประกาศกองแผนงาน : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ของกองแผนงาน กรมควบคุมโรค 2014-08-14
......................................
 เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2558 ผ่าน VDO Conference วันที่ 14 สิงหาคม 2557 2014-08-08
......................................
 เอกสารประกอบการประชุมเรื่องการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค 2014-08-07
......................................
 สรุปเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 (สธ 0404.6/ว224 ลงวันที่ 16 ก.ค. 57) 2014-07-29
......................................
 ประกาศกองแผนงาน : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ของกองแผนงาน กรมควบคุมโรค 2014-08-14
......................................
 การพิจารณาสรุปผลการปฎิรูประบบข้อมูลสุขภาพ 2014-08-14
......................................
 เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2558 ผ่าน VDO Conference วันที่ 14 สิงหาคม 2557 2014-08-08
......................................
 เอกสารประกอบการประชุมเรื่องการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรค 2014-08-07
......................................
 สรุปเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2558 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 (สธ 0404.6/ว224 ลงวันที่ 16 ก.ค. 57) 2014-07-29
......................................

 

Read more...

     
     
เรื่อง
วันที่ลงเว็บ
วันหมดประชาพิจารณ์
ชนิด
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Read more...


 

เรื่อง
ปีงบ รูปแบบ
ชนิด
ประกาศวันที่
ระยะเวลารับเอกสาร
ผล
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Read more...