ผู้อำนวยการกองแผนงาน
นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 
 
 
 กองแผนงาน : แจ้งจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศปี 2558 2015-09-30
......................................
 กองแผนงาน : แจ้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศปี 2558 กรมควบคุมโรค 2015-09-25
......................................
 กองแผนงาน : (แก้ไขยุทธศาสตร์ที่4 SM411,SM421,SDA309,PSA2 ณวันที่10 ก.ย. 58) 2015-09-22
......................................
 กองแผนงาน : กรอบงบดำเนินงานโครงการ (ไม่รวมค่ายาฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามหน่วยงาน และกิจกรรมหลัก 2015-09-22
......................................
 กองแผนงาน : แจ้งผลพิจารณางบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลปี 2558 กรมควบคุมโรค ขั้นสำนักงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2558) 2015-09-18
......................................
 กองแผนงาน : แจ้งจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศปี 2558 2015-09-30
......................................
 กองแผนงาน : แจ้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศปี 2558 กรมควบคุมโรค 2015-09-25
......................................
 กองแผนงาน : กรอบงบดำเนินงานโครงการ (ไม่รวมค่ายาฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกตามหน่วยงาน และกิจกรรมหลัก 2015-09-22
......................................
 กองแผนงาน : (แก้ไขยุทธศาสตร์ที่4 SM411,SM421,SDA309,PSA2 ณวันที่10 ก.ย. 58) 2015-09-22
......................................
 กองแผนงาน : แจ้งผลพิจารณางบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลปี 2558 กรมควบคุมโรค ขั้นสำนักงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2558) 2015-09-18
......................................

 

ข่าวทั้งหมด...

แหล่งข้อมูลกองแผนงาน
 
ปฏิทินกิจกรรมกองแผนงาน กรมควบคุมโรค