ประกาศ : แบบฟอร์มสรุปผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยงานตามข้อเสนอการประชุม 8 -9 กันยายน 2557 สามรถ Download ได้แล้ว Click

 

ผู้อำนวยการ

นางสาวพรทิพย์ศิริภานุมาศ

มุมความรู้

ค้นหา


จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก

 


LIKE กองแผนงาน
 

IP Address ของคุณ คือ = 203.157.41.252
ชื่อโฮสต์ของคุณ คือ 203.157.41.252

 
จำนวนผู่เข้าชม
21233814
 เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 กรมควบคุมโรค ของวันที่ี่ 8 - 9 กันยายน 2558 2014-09-10
......................................
 แบบฟอร์มสรุปผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยงานตามข้อเสนอการประชุม 8 -9 กันยายน 2557 2014-09-09
......................................
 เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่าน ทาง VDO Conference เพิ่มเติม(ผลผลิตที่ 5) update ล่าสุด 2014-09-04
......................................
 เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่าน ทาง VDO Conference เพิ่มเติม(ผลผลิตที่ 5) 2014-09-03
......................................
 แบบประเมินกองแผนงาน : แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ และคุณภาพการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ 2557 2014-09-02
......................................
 เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 กรมควบคุมโรค ของวันที่ี่ 8 - 9 กันยายน 2558 2014-09-10
......................................
 แบบฟอร์มสรุปผลการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยงานตามข้อเสนอการประชุม 8 -9 กันยายน 2557 2014-09-09
......................................
 เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่าน ทาง VDO Conference เพิ่มเติม(ผลผลิตที่ 5) update ล่าสุด 2014-09-04
......................................
 เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผ่าน ทาง VDO Conference เพิ่มเติม(ผลผลิตที่ 5) 2014-09-03
......................................
 แบบประเมินกองแผนงาน : แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ และคุณภาพการให้บริการของกองแผนงาน ปีงบประมาณ 2557 2014-09-02
......................................

 

Read more...

     
     
เรื่อง
วันที่ลงเว็บ
วันหมดประชาพิจารณ์
ชนิด
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Read more...


 

เรื่อง
ปีงบ รูปแบบ
ชนิด
ประกาศวันที่
ระยะเวลารับเอกสาร
ผล
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Read more...